Bijles

inset4Bijlessen helpen uw kind een achterstand in een bepaald vak weg te werken. Extra uitleg omdat uw kind niet voldoende heeft aan klassikale uitleg.
Des te belangrijker is het om snel aan de slag te gaan; een vak dat steeds minder gaat, wordt al snel ‘dat rotvak’, terwijl dit met specifieke aandacht in de vorm van bijles vaak helemaal niet het geval hoeft te zijn.

Ik ga als volgt te werk:

• ik heb met u en uw kind een kennismakingsgesprek. Hierin wordt besproken wat u verwacht van bijles en wat ik voor u kan doen. Ook kunnen er alvast afspraken worden gemaakt over praktische zaken.

• via een diagnostische toets kijk ik welke problemen uw kind heeft met een bepaald vak.

• door deze toets krijg ik snel zicht op de problemen bij dit vak:
uw kind heeft alleen extra uitleg nodig of loopt achter in de stof waardoor nieuwe stof niet kan worden ‘geplaatst’.

• daarna ga ik per bijles vragen bespreken, stof herhalen, nieuwe stof alvast uitleggen en toetsen voorbereiden.

• in het algemeen geldt: oefenen en nog eens oefenen!

• ook kijk ik samen met uw kind naar de planning van dit vak.

• tenslotte blijf ik intensief bij uw kind betrokken. Ook tussen bijlessen door wil ik graag weten hoe het met dit vak gaat (zijn er cijfers, hoe gingen de lessen, etc.).

tussentijds vragen stellen kan soms hard nodig zijn, bijvoorbeeld als uw kind iets moet weten, maar niet kan wachten tot de volgende bijles. Geen probleem, dit is altijd mogelijk!